04532221960
   04532221950


 • 55،000 تومان    یک روزه    هزینه هر نفر با سواری 79000 تومان با ناهار هزینه هر نفر با ون vip به مبلغ 55000 تومان با ناهار هزینه هر نفر با ون vip بدون ناهار 35000 تومان

 • اطلاعات حرکت

  محل حرکت:
  زمان حرکت:

 • برنامه سفر • لوازم ضروری


  لوازم پیشنهادی


 • غذا و پذیرایی


 • توضیحات مهم

  شرایط و مقررات مهم
  1. لطفا با دقت کامل سفرنامه، خدمات تور و اطلاعات تکمیلی را مطالعه نموده و در مورد هرگونه ابهام از دفتر ساوالان گشت سرعین اطلاعات لازم را دریافت نمائید.


 • فرم رزرو سفر

  نام نام خانوادگی موبایل ایمیل